Lisbeth Nilsson, Tel +46 70-583 85 96, E-mail: lisbeth.nilsson@med.lu.se

Publikationer

Publikationer

Nilsson, Lisbeth, and Lisa K. Kenyon (2022). Assessment and intervention for tool-use in learning powered mobility intervention: a focus on tyro learners. Disabilities 2 (2): 304-316. https://doi.org/10.3390/disabilities2020022.

Svensson, E. and L. Nilsson (2021). Inter-rater reliability of the assessment of learning powered mobility use, version 2.0, when applied with children and adults engaged in Driving to Learn in a powered wheelchair. Australian Occupational Therapy Journal 68(2):115-123.

Nilsson, L. (2019). Powered mobility for people with profound cognitive disabilities leads to developing occupational per-formance. British Journal of Occupational Therapy, 82, 655-657. https://doi.org/10.1177/0308022619839617

Nilsson, L., Durkin, J. (2017). Powered mobility intervention: understanding the position of tool use learning as part of implementing the ALP tool.
Disability and Rehabilitation Assistive Technology, 12(7):730-739
https://doi.org/10.1080/17483107.2016.1253119

Nilsson, L. (2016). Övning i elrullstol – en metod för lärande. Kapitel 18 i boken: Arbetsterapi för barn och ungdom.
Redaktörer: Ann-Christin Eliasson, Helene Lidström, Marie Peny-Dahlstrand. Studentlitteratur, Lund.

Nilsson, L., Durkin, J. (2014). Assessment of learning powered mobility use—Applying grounded theory to occupational performance.
Journal of Rehabilitation Research and Development, 51(6):963–74.
[PMID: 25357100]. https://doi.org/10.1682/JRRD.2013.11.0237
se artikeln online

Nilsson, L. (2012). Driving to Learn a new intervention for people with stroke and spatial neglect.
Posture and Mobility Group Journal, 29(2) Winter, 15-19.

Nilsson, L. (2012). Using video methods in grounded theory. Kapitel 6 i boken: Grounded Theory: The philosophy, method and work of Barney Glaser.
Editors: Vivian Martin & Astrid Gynnild. Brown Walker Press, Boca Raton, Florida, USA

Nilsson, L., Eklund, M., & Nyberg, P. (2011). Driving to Learn in a powered wheelchair: Inter-rater reliability of a tool for assessment of joystick-use.
Australian Occupational Therapy Journal, (58), 447-454.
[PMID:22111647]. https://doi.org/10.1111/j.1440-1630.2011.00983.x

Nilsson, L., Eklund, M., Nyberg, P., & Thulesius, H. (2011).
Driving to Learn in a Powered Wheelchair: Identification of the Process of Growing Consciousness of Joystick-use in People with Profound Cognitive Disabilities.
The American Journal of Occupational Therapy, Nov-Dec (65)6, 652-660.
[PMID:22214109]. https://doi.org/10.5014/ajot.2011.001750

Nilsson, L. (2011). Communication mediated by a powered wheelchair: People with profound cognitive disabilities.
Disability Studies Quarterly, 31(04).
se artikeln online

Nilsson, L. (2010).
People with profound cognitive disabilities learning joystick-use.
International Journal of Therapy and Rehabilitation, (17), 12, 678. (korrespondens).

Nilsson, L., Nyberg, P., & Eklund, M. (2010).
Training characteristics important for growing consciousness of joystick-use in people with profound cognitive disabilities.
International Journal of Therapy and Rehabilitation, (17), 11, 588-595.
https://doi.org/10.12968/ijtr.2010.17.11.79539
Abstrakt laddas ned här

Nilsson, L. (2009).
Köra för att Lära™. Att använda och utvärdera en ny arbetsmetod inom kommunens verksamhet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.
FoU NORRBOTTEN, FoU Rapport 54:2009.
Laddas ned här

Svensson, E., & Nilsson, L. (2009).
Köra för att Lära.
FoU Habilitering & Hjälpmedel, Region Skåne, Kort projektredovisning Nr 3 2009.
Laddas ned här

Nilsson L. (2007).
Driving to Learn. The process of growing consciousness of tool use – a grounded theory of de-plateauing.
Avhandling, Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för hälsa vård och samhälle, Avdelningen för arbetsterapi och gerontologi.
sammanfattning och kappa

Nilsson, L. & Eklund, M. (2006).
Driving to Learn: Powered wheelchair training for those with cognitive disabilities.
International Journal of Therapy and Rehabilitation, (13), 11, 517- 527.
https://doi.org/10.12968/ijtr.2006.13.11.22466
Abstrakt laddas ned här

Nilsson, L. & Nyberg P. (2003).
Driving to learn: A new concept for training children with profound cognitive disabilities in powered wheelchair.
The American Journal of Occupational Therapy, March/April, 57, 2.
[PMID:12674317]. https://doi.org/10.5014/ajot.57.2.229

Nilsson Lisbeth. (2000).
Metodboken om träning och behandling i elrullstol.
Boken beskriver hur man på ett okonventionellt sätt kan använda elrullstol som ett verktyg för att ge träning och behandling. Metoden är lämpad för barn, ungdomar och vuxna som av olika anledningar har svårare eller lättare kognitiva funktionsnedsättningar. Metoden kan användas så tidigt som vid 6 månaders ålder och därefter i alla åldrar och oberoende av om personen har gångförmåga eller ej.
Bok producerad med stöd av stimulansbidrag från Hjälpmedelsinstitutet. Kan beställas från författaren eller laddas ner från hemsidan.
Laddas ned här. Kapitel: kap1 kap2 kap3 kap4 kap5 kap6 kap7 kap8

Nilsson, L. & Nyberg, P. (1999).
Single-Switch Control Versus Powered Wheelchair for Training Cause-Effect Relationships. Which to Start with for Individuals at an Early Developmental Level?
Technology and Disability, 10, 1-4.
Laddas ned här

Nilsson, Lisbeth. (1996).
What can be achieved by training in a powered wheelchair? A study of two multihandicapped preschool children.
Magisteruppsats. Institutionen för samhällsmedicinska vetenskaper, Lunds universitet.
Laddas ned här

Nilsson, Lisbeth. (1994).
Barn med multihandikapp och träning med elrullstol utan slingstyrning – en beskrivning av utvecklingen hos två förskolebarn.
Kandidatuppsats. Institutionen för samhällsmedicinska vetenskaper, Lunds universitet.
Laddas ned här