Lisbeth Nilsson, Tel +46 70-583 85 96, E-mail: lisbeth.nilsson@med.lu.se

Publicerat

Publicerat

För att göra det lättare att hitta i materialet är det indelat i tre grupper:

Publikationer: vetenskapliga artiklar, doktorsavhandling, master- och kandidatuppsatser, metodbok, bokkapitel

Presentationer på konferenser och workshops

Reportage som skrivits om artiklar och forskning

I varje grupp finns det nyaste materialet först och det äldsta sist.