Lisbeth Nilsson, Tel +46 70-583 85 96, E-mail: lisbeth.nilsson@med.lu.se

Video

Driving to Learn på YouTube

Lisbeth Nilsson har informella diskussioner på engelska med Graham Race på teman som rör övning i elrullstol och användning av ALP verktyget för bedömning och främjande av lärandet. Graham Race, England, ställde frågorna och skapade de åtta videoklippen (vardera 3-4 min), hans profile finns på LinkedIn och Twitter

Lisbeth Nilsson’s YouTube channel Startsida – översikt

Ämnen och länkar till Part 1 – 8:

Part 1  Driving to Learn in a powered wheelchair – The start of Lisbeth’s research

Part 2  Driving to Learn in a powered wheelchair – Discovering mobility as a means of expression

Part 3  Driving to Learn in a powered wheelchair – How to introduce the learning tool

Part 4  Driving to Learn  in a powered wheelchair – Using it as brain gymnastics

Part 5  Driving to Learn  in a powered wheelchair – Starting very young, helping parents understand why

Part 6  Driving to Learn  in a powered wheelchair – Helping therapists & parents understand the value

Part 7  Driving to Learn  in a powered wheelchair – How to measure & facilitate progress with the ALP

Part 8  Driving to Learn  in a powered wheelchair – Working with people with dementia