Lisbeth Nilsson • Tel +46 70-583 85 96 • E-mail: lisbeth.nilsson@kiruna.nu

ALP-verktyget

ALP-verktyget (Avgöra fas i Lärande Processen)

  • ALP-instrumentet används för att skatta en persons aktuella utförande i elrullstol eller annat eldrivet hjälpmedel.
  • ALP-främjande strategier ger idéer om hur en person som övar kan ges stöd i sin lärandeprocess

Instrumentet och de främjande strategierna används hand i hand för att öka möjligheterna för en person att lära sig hantera och använda en elrullstol. Idén med verktyget är att när man kan förstå vilken fas personen är i sin lärandeprocess, så kan man också ge en utmaning som är ”precis rätt” för personen i den aktuella övningssituationen.

ALP-verktyget: information, kortversion och ALP-verktyg samlade i en PDF:
Laddas ned här

Nilsson L, Durkin J. Assessment of learning powered mobility use—Applying grounded theory to occupational performance. J Rehabil Res Dev. 2014;51(6):963–74.
Laddas ned här