Lisbeth Nilsson, Tel +46 70-583 85 96, E-mail: lisbeth.nilsson@med.lu.se

ALP-verktyget

Universella ALP-verktyget (Avgöra fas i Lärande Processen), version 3.0

  • ALP-instrumentet ger stöd för att avgöra en persons aktuella förståelse av vad ett verktyg är till för och hur det kan användas.
  • ALP-främjande strategier ger vägledning för hur man kan ge en utmaning som passar personens förståelse och kan främja verktygslärandet.
    Instrumentet och de främjande strategierna används hand i hand för att öka möjligheterna för en person att lära sig hantera och använda ett verktyg. Idén med ALP-verktyget är att när man avgjort vilken fas personen är i sin lärandeprocess, så kan man ge en utmaning som är ”precis rätt” för personen i den aktuella situationen.

Universella ALP-verktyget: information, kortversion och ALP-verktyg med instrument och främjande strategier (PDF)
Laddas ned här

ALP-verktyget (Avgöra fas i Lärande Processen), version 2.0

ALP-verktyget, version 2.0: information, kortversion och ALP-verktyg (PDF)
Laddas ned här

Nilsson L, Durkin J. Assessment of learning powered mobility use—Applying grounded theory to occupational performance. J Rehabil Res Dev. 2014;51(6):963–74.
Laddas ned här