Lisbeth Nilsson, Tel +46 70-583 85 96, E-mail: lisbeth.nilsson@med.lu.se

Köra för att Lära™ – En lärande aktivitetHilleviklipp4

Metoden Köra för att Lära™ i elrullstol har utvecklats av Lisbeth Nilsson, doktor i medicinska vetenskaper, arbetsterapeut och specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg.

Övningen i elrullstol är en utvecklande och lärande aktivitet för barn, unga och vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar. Syftet är att förbättra vakenhet, uppmärksamhetsreglering, varseblivning, förståelse för orsakssamband och relationer mellan egen kropp, aktivitet, verktygsanvändning, händelser, tid, plats och andra människor.

Metoden passar för verksamheter som barn- och ungdomshabilitering, rehabilitering, specialförskola, särskola, dagcenter för vuxna och center för sinnesupplevelse.

Motto: Gör det omöjliga möjligt genom att främja lyft över platåer

Föreläsning – Köra för att lära™

Köra för att lära

Klicka för att se föreläsningen >>
Ladda ner ppt presentation >> (pdf öppnas i nytt fönster)

Poster – Effekter av Köra för att Lära

BildtillPoster_effekter_Kor

Ladda ner poster (pdf öppnas i nytt fönster)

Powerpoint – Köra för att Lära – vad utvecklas

powerpont

Ladda ner PowerPoint >> (öppnas i nytt fönster)