Lisbeth Nilsson, Tel +46 70-583 85 96, E-mail: lisbeth.nilsson@med.lu.se

Länkar

Länkar

Habilitering & Hjälpmedel, Region Skåne, information om FoU-rapporter
Kort rapport 03/2009 Köra för att lära, Eva Z Svensson och Lisbeth Nilsson
Kontakta Forsknings- och utvecklingsenheten för att få äldre publikationer mejlade till dig
https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/om-oss/forskning-och-utveckling/forskning-och-utvecklingsrapporter/#88355

Föreningen JAG, prova på Köra för att Lära
http://www.jag.se/nyhet/det-ar-roligt-att-prova-och-du-klarar-kanske-mer-du-tror

Seating and mobility, Kanada
http://www.seatingandmobility.ca/PowerMobility/pm_Assessment.aspx

Grounded Theory Institute
www.groundedtheory.com/

The grounded theory review
www.groundedtheoryreview.com

Permobil
www.permobil.se

JCM Elektronik, AKKA-plattan
www.jcmelektronik.se

University of Edinburgh, CALL Centre, search Smart Wheelchair
http://www.callscotland.org.uk

RESNA Rehabilitation engineering & assistive technology
society of North America
www.resna.org/

CP Alliance Australia, early powered mobility
https://www.cerebralpalsy.org.au/about-cerebral-palsy/interventions-and-therapies/powered-mobility-for-children-under-three-years-of-age/

GTK-rehab, The assessment of learning powered mobility use
http://www.gtkrehab.com.au/page34307/The-ALP-Instrument-%E2%80%93-Assessment-of-Learning-Powered-Mobility.aspx

Kids loco project, Shiga prefecture, Japan
http://www.mech.usp.ac.jp/~maw/KL_HP/index.html
http://www.mech.usp.ac.jp/~maw/research01.html

Wheelchair University, wheelchair net homepage
www.wheelchairnet.org/WCN_WCU/wcu.html

Myndigheten för delaktighet
http://www.mfd.se/

Hjälpmedelsinstitutet
www.hi.se

Lunds universitet, HAREC
www.harec.se

Uppsala universitet, Centrum för handikappforskning
www.chr.uu.se/

Lunds universitets elektroniska bibliotek
http://www.med.lu.se/bibliotek_och_ikt

Konsumentguide för personer med funktionsnedsättningar
https://www.konsument.se/funktionsnedsattningar/