Lisbeth Nilsson, Tel +46 70-583 85 96, E-mail: lisbeth.nilsson@med.lu.se
  • Svenska
  • Subscribe
    Fill something at the
    'Theme option > Overall Elements > Top Bar > Top Bar Subscribtion' section

ALP för AKK

ALP för AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation)

I det här projektet samarbetar jag och två logopeder med att anpassa ALP-verktyget (Avgöra fas i LärandeProcessen) så det kan användas för att bedöma och främja lärandet hos barn och vuxna som behöver hjälpmedel för AKK. Vårt syfte är att utveckla ett tillförlitligt bedömningsverktyg för dem som är aktiva i arbetet med utprovning och inlärning av hjälpmedel för kommunikation. Vårt samarbetade inleddes på ACRM-konferensen i Chicago 2016 och de två logopederna lever och arbetar i USA. Båda har lång erfarenhet av att arbeta med AKK och har utvecklat ett omfattande nätverk av kontakter med kliniker på området. Sarah Wilds är anställd på Prentke Romish Company (PRC) – Saltillo och Chip Clarke är konsult för (PRC) – Saltillo.

I den här fasen av arbetet med anpassningen delar vi bara med oss de åhörarkopior som vi lämnat ut till deltagarna på de konferenser och workshops där vi har presenterat ALP för AKK.
Ladda ned ALP för AKK, åhörarkopior 2 sidor

I Sverige presenterades ALP för AKK första gången på Kommunikationsfestivalen 2019 i Göteborg – ”Nya verktyg och hjälpmedel – hur kan vi främja lärandet och användningen”
Länk till Nya verktyg och hjälpmedel – på DARTs hemsida

Mer information (på engelska) om det pågående samarbetet hittar ni på min profil på ResearchGate