Lisbeth Nilsson, Tel +46 70-583 85 96, E-mail: lisbeth.nilsson@med.lu.se

Köra för att Lära

Köra för att Lära

Forskningsprojektet som ledde till utvecklingen av metoden Köra för att Lära™ startade 1993. Effekterna av övning i elrullstol med styrspak undersöktes med 126 barn, unga och vuxna: 45 med djupa kognitiva funktionsnedsättningar; 64 med andra grader av kognitiva svårigheter; och 17 spädbarn med normal utveckling. Resultaten presenterades i en avhandling (Nilsson; 2007).

De viktigaste resultaten för praxis är utveckling av en övningselrullstol, identifiering av processen att lära sig verktygsanvändning, ett instrument för skattning av fas i processen och främjande strategier för var och en av de åtta faserna. Metoden är i första hand avsedd för personer med kognitiva funktionsnedsättningar, med eller utan gångförmåga.

Metoden har implementerats inom enstaka verksamheter sedan 1996. Region Skåne startade ett FoU-projekt 2007 och Barn- och ungdomshabiliteringen erbjuder sedan 2011 metoden på fem orter i regionen.

Fortsatt forskning pågår för att förfina och utveckla metoden och pröva den inom nya verksamheter.