Lisbeth Nilsson, Tel +46 70-583 85 96, E-mail: lisbeth.nilsson@med.lu.se
  • Svenska
  • Subscribe
    Fill something at the
    'Theme option > Overall Elements > Top Bar > Top Bar Subscribtion' section

Single Blog Title

RESNA (Rehabilitation Engineering and assistive technology Society of North America) 2018 Annual Conference, juli 13-15 i Arlington, U.S.A.

På lördag morgon den 15 juli, kommer jag och mina kollegor Sarah Wilds och Chip Clarke, båda Speech-Language Pathologists (SLP) (logopeder), att presentera ett symposium om ALP verktyget och resultaten av vårt samarbete. Symposiumet är delat i två en-timmes sessioner med paus för kaffe i mitten.
Session WS55 – Assistive technology intervention: A tool use learning process for powered mobility and augmentative and alternative communication. (First part 8 to 9 and second part 9.30 to 10.30). Welcome!
Link to session information