Lisbeth Nilsson, Tel +46 70-583 85 96, E-mail: lisbeth.nilsson@med.lu.se
 • Svenska
 • Subscribe
  Fill something at the
  'Theme option > Overall Elements > Top Bar > Top Bar Subscribtion' section

Test

Köra för att Lära

Övning i elrullstol är en lärande aktivitet för barn och vuxna som har svårt att förstå och hantera sin omvärld.
Den kroppsliga upplevelsen av rörelsen och möjligheten att påverka sin förflyttning i rummet kan ge barn och vuxna stöd att lära sig förstå:

 • sig själv som en person
 • orsak-verkan samband
 • relationer till saker och personer i rummet
 • relationer till omgivning
 • hur verktyg används

Köra för att Lära

ALP-verktyget

Avgöra fas i Lärande Processen (ALP) visar hur man lär sig använda verktyg och hur lärandet kan främjas.
ALP-verktyget består av två delar som används tillsammans:

 • ALP-instrument för skattning av faser och stadier i processen och
 • ALP-främjande strategier för var och en av de åtta faserna och tre stadierna

Förståelse av i vilken fas den som lär befinner sig i varje ögonblick, stödjer valet av strategier som passar för att främja lärandet i just den fasen.

ALP-verktyget