Lisbeth Nilsson, Tel +46 70-583 85 96, E-mail: lisbeth.nilsson@med.lu.se
  • Svenska
  • Subscribe
    Fill something at the
    'Theme option > Overall Elements > Top Bar > Top Bar Subscribtion' section

Single Blog Title

Eldorado i Göteborg 30 oktober 2015

Eldorado i Göteborg har en utbildningsdag om Köra för att Lära den 30 oktober, 2015.

Anmälan före 30 september, följ länken för mer information

Länk till information om utbildningen

Stimulering av utveckling och lärande – för personer på tidig utvecklingsnivå
Köra för att lära i elrullstolen Tiro

Metoden utvecklades för barn och vuxna med grav intellektuell funktionsnedsättning.
Köra för att lära i elrullstolen Tiro används för övning med barn och vuxna på skola,
habilitering, rehabilitering eller dagverksamhet. En Tiro kan användas av många barn
och vuxna eftersom sittenheten snabbt och lätt kan justeras mellan liten och stor
storlek. Tiro har egenskaper som underlättar lärande samtidigt som den tryggt kan
användas av personer som inte förstår hur en elrullstol fungerar.
Meningen med övningen är i första hand att utveckla förståelse för den egna kroppen i
förhållande till elrullstolen och hur den rör sig när man gör rörelser med styrspaken.
Rörelseupplevelsen ökar nyfikenheten, intresset för att ta egna initiativ till aktivitet och
samspel. Självständig förflyttning i elrullstol kan vara ett framtidsmål, men först måste
personen lära sig att använda verktyg för att starta rörelsen eller styra. Övningen är
utvecklande för barn och vuxna som har intellektuella funktionsnedsättningar, oavsett
om de kan gå eller har svårt att förflytta sig själv.