Lisbeth Nilsson • Tel +46 70-583 85 96 • E-mail: lisbeth.nilsson@kiruna.nu
  • Svenska
  • Subscribe
    Fill something at the
    'Theme option > Overall Elements > Top Bar > Top Bar Subscribtion' section
Dag

juli 23, 2015

ALP-verktyget utsedd till Månadens artikel december 2014

Medicinska fakulteten, Lunds universitet utsåg artikeln om ALP-verktyget till månadens artikel december 2014: http://www.med.lu.se/lmfm/news_archive/article_of_the_month_december_issue_2014 Aktuellt om Vetenskap och Hälsa skrev så här om artikeln: http://www.vetenskaphalsa.se/nytt-verktyg-for-rehabilitering-vid-bland-annat-stroke-och-demens/