Lisbeth Nilsson • Tel +46 70-583 85 96 • E-mail: lisbeth.nilsson@kiruna.nu

Forskning & Utveckling om funktionsnedsättning
Research & Development on disability.

Kontakt

Kontakt

Lisbeth Nilsson
Lisbeth Nilsson
Box 158
960 33 MURJEK
Tel: 070-583 85 96
lisbeth.nilsson@kiruna.nu