Lisbeth Nilsson • Tel +46 70-583 85 96 • E-mail: lisbeth.nilsson@kiruna.nu

ALP-tool in Norwegian

ALP-verktøyet (Avgjøre fase i læringsprosessen)

ALP-instrumentet brukes for å kartlegge en persons faktiske utførelse i en elektrisk rullestol eller annet elektrisk drevet hjelpemiddel.
ALP-fremmende strategier gir ideer til hvordan en person som øver kan gis støtte i sin læringsprosess.
Instrumentet og de fremmende strategiene brukes sammen for å øke mulighetene for at en person kan lære seg å håndtere og anvende en elektrisk rullestol. Ideen med verktøyet er at når man kan forstå hvilken fase personen er i sin læringsprosess, så kan man også gi en utfordring som er «presis riktig» for personen i den aktuelle øvingssituasjonen.

ALP-verktøyet: Informasjon, kortversjon og ALP-verktøy samlet i en PDF:
Lastes ned her: http://www.lisbethnilsson.se/wp-content/uploads/2020/04/ALP-endelig-versjon.pdf